Szkoła z Klasą-czas podsumowań

2015-06-22

 Festiwal Szkoły z klasą 2.0 już za nami.

Jak zwykle dużo się działo. Zaczęło się od wystąpienia Pani Dyrektor i podsumowania naszych działań przez koordynatora projektu. Potem pierwszoklasiści obchodzili Święto Matematyki, a pozostali uczestniczyli w wykładach
i pokazach doświadczeń.  Wysłuchaliście fragmentów książek czytanych przez Waszych kolegów, choć publiczne czytanie wymagało od nich odwagi.

Przez cały rok szkolny samodzielnie przygotowywaliście lekcje korzystając z podanych przez nauczyciela źródeł, pomagaliście kolegom zrozumieć fizykę i ekologię pokazując im wybrane i opracowane przez Was doświadczenia.Występowaliście w roli ekspertów, odpowiadając na pytania Waszych"uczniów", nagrywaliście własne lekcje, wypowiadaliście się na różne tematy ciekawie prezentując swoje stanowisko. Wzięliście udział w kampanii wyborczej, przeprowadziliscie wybory i opracowaliście wyniki. Wspólnie stworzyliście zasady korzystania w szkole
z technologii komunikacyjnej.

 Długo oczekiwaną i pozytywnie ocenianą przez nauczycieli i rodziców zmianą było pojawienie się w szkole dziennika elektronicznego.

W imieniu członków Zespołu Szkoły z Klasą 2.0 i własnym Dziękuję każdemu Nauczycielowi i Uczniowi, którzy
w jakiejkolwiek formie włączyli się w realizację projektu! Anna Sorychta - koordynator programu

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej