Miejska inauguracja roku szkolnego 2015/16

2015-09-01

Nasze Gimnazjum miało zaszczyt uczestniczyć w miejskich uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2015/16.

O godzinie 8:00 rano uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz przedstawiciele parlamentarzystów a także władz miasta z Prezydentem na czele, a ponadto reprezentanci Starostwa Powiatowego, Delegatury Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty, Wojska Polskiego, Związku Piłsudczyków, Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w Katowicach, Bractwa Kurkowego, Policji, Straży Miejskiej, Nadleśnictwa, „Solidarności” Pracowników Oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego, prezesi klubów sportowych, dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele kultury, wreszcie zaproszeni absolwenci naszej szkoły uczestniczyli we mszy świętej w kościele Matki Bożej Bolesnej. W trakcie kazania młodzież – została ostrzeżona przed współczesnymi zagrożeniami oraz zaproszona do życia wartościami uniwersalnymi, które pozwolą jej spełnić pokładane w niej nadzieje.

Po mszy delegacja uczniów i nauczycieli wraz z zaproszonymi gośćmi udała się na rybnicki rynek, gdzie pod tablicą pamiątkową w ścianie frontowej budynku Muzeum złożono kwiaty na cześć poległych w obronie Polski we wrześniu 1939 roku. W pamięć zgromadzonych wpisało się przesłanie, iż historia nie jest tylko przekazywaniem faktów, lecz poczuciem tożsamości. Młodzież została uwrażliwiona, że na niej już wkrótce spoczywać będzie odpowiedzialność za kraj – jego historię i jego przyszłość. Zaapelowano, by nigdy nie kierować się nienawiścią, aby każdy nowy rok szkolny mógł rozpoczynać się w atmosferze pokoju i radości. Przypomniano sylwetki wielu poległych w czasie II wojny światowej olimpijczyków i sportowców polskich – takich jak na przykład Janusz Kusociński czy Helena Marusarzówna. Dla uczczenia ich pamięci reprezentanci klasy sportowej pobiegli w biegu sztafetowym zakończonym zapaleniem znicza pod tablicą upamiętniającą zamordowanych w Katyniu nauczycieli naszej szkoły.

Później wszyscy zebrani udali się na przygotowaną na sali gimnastycznej akademię. W trakcie jej trwania przypomniano, że „był taki wrzesień”, w którym bez wypowiedzenia wojny żołnierze III Rzeszy napadli na Polskę, w którym spadały bomby, w którym broniło się Westerplatte. Był to ten sam wrzesień, w którym zostaliśmy zaatakowani przez wojska ZSRR. Podkreślono jednak, że Polacy nie poddali się. Zorganizowali Państwo Podziemne, a w jego ramach także tajne szkolnictwo średnie i wyższe. Młodzi ludzie uczyli się i służyli Ojczyźnie uczestnicząc między innymi w akcjach małego sabotażu. Pamięć poległych w latach 1939-1945 rodaków uczczono wykonanym przez jedną z uczennic „Koncertem a-moll” Jana Sebastiana Bacha na skrzypce. W części „jest taki wrzesień” powróciliśmy do czasów współczesnych. Pani Dyrektor zachęciła rozpoczynających naukę w naszej szkole pierwszoklasistów, by rozwijali swoje pasje i pogłębiali wiedzę. Zapewniła, że szkoła pomoże im bardzo dobrze przygotować się do egzaminu gimnazjalnego i podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Trzecioklasistom życzyła satysfakcjonującego zakończenia trzeciego etapu edukacji. Jeden z Wiceprezydentów w imieniu władz miasta życzył, by pojęcia wolności i odwagi nie kojarzyły się wyłącznie z walką, ale również ze swobodą odkrywania nowych horyzontów i odwagą bycia mądrym. Zachęcił uczniów, by starali się być najlepszymi we wszystkich dziedzinach, którymi się zajmują. Dyrektor Delegatury Kuratorium podziękowała za uczczenie pamięci bohaterów września 1939 roku. Podzieliła się refleksją, że pamięć czyni ludzi nieśmiertelnymi. Uczniom życzyła ambicji w zdobywaniu wiedzy, nauczycielom zaś satysfakcji płynącej z pracy w szkole otwartej, a jednocześnie czerpiącej z bogatej tradycji. Podkreśliła, że taką właśnie placówką jest Gimnazjum nr 1. Jeden z parlamentarzystów życzył młodym ludziom, by mieli wokół siebie mądrych, życzliwych dorosłych. Inny przypomniał, zebranym, że wolność, którą się cieszymy wymaga odpowiedzialności. Przedstawiciel Związku Piłsudczyków przybliżył gimnazjalistom zarys przebiegu heroicznej walki z Polaków z dwiema najpotężniejszymi armiami świata w 1939 roku. Zaapelował do zgromadzonych, by byli czujni, ponieważ wolności nie otrzymuje się na zawsze. Pani Dyrektor zauważyła, że naszą rzeczywistość wywalczyli przodkowie, ale obecnie kreują ją nasi nauczyciele i rodzice. Życzyła młodzieży dokonywania dobrych wyborów życiowych, które pozwolą w przyszłości na wprowadzanie pozytywnych zmian do otaczającego świata. Część artystyczną uczniowie ubogacili popisami wokalnymi, instrumentalnymi i tanecznymi. Zaprezentowali też wypracowany przez siebie „Nowy słownik terminów szkolnych” według którego ściąga określona była jako „szansa na sukces”, zakończenie roku szkolnego jako „dzień niepodległości” zaś wywiadówka funkcjonowała pod groźną nazwą „trzęsienia ziemi”. Uczniowie poznali też utytułowanych judoków, absolwentów naszej szkoły: Annę Borowską  i Piotra Kuczerę. Mamy nadzieję, że sukcesy sportowe starszych kolegów oraz przesłanie moralne dzisiejszej uroczystości zainspirują gimnazjalistów do pracy nad własnym rozwojem w rozpoczętym właśnie nowym roku szkolnym, a w przyszłości do spełniania nawet najbardziej ambitnych marzeń. 

 

Julia Kochanowska, kl. 3c

(op. p. Aleksandra Stężała)

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej