Znowu razem!

2016-09-04

1 września znów przekroczyliśmy progi szkoły. Czekali już na nas nasi nauczyciele gotowi poszerzać nasze horyzonty. Z radością zabieramy się do odkrywania nowych, nieznanych nam dotąd światów!

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II i III odbyło się na boisku szkolnym. Pani Dyrektor powitała uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Zachęciła do podejmowania nowych wyzwań, realizowania marzeń i planów, a przede wszystkim uzyskiwania satysfakcjonujących wyników w nauce. Podkreśliła, że nadchodzący rok będzie czasem zmian spowodowanych wygaszaniem gimnazjów. Jak co roku, uwrażliwiła podopiecznych na potrzebę okazywania empatii i gotowości do wzajemnej pomocy koleżeńskiej. Poinformowała o istniejących formach wsparcia ze strony dorosłych. Przedstawiła ofertę zajęć dodatkowych. Zmobilizowała młodzież do wytrwałości i cierpliwości w pracy. Wyraziła życzenie, by rozpoczynający się rok okazał się dla wszystkich spokojny i pomyślny.

Na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas pierwszych. Poznali tam swoich nowych wychowawców. Pani Dyrektor życzyła im, by szybko odnaleźli przyjaciół w swojej klasie oraz by starsi koledzy otoczyli ich troską (na przykład w ramach cieszącego się dobrą sławą programu „Opiekun”). Podziękowała, za to, że zdecydowali się rozpocząć naukę w naszej szkole. Wyraziła nadzieję, że wartości propagowane w naszej placówce staną się ważne także dla nich. Podkreśliła, że piękny, zabytkowy budynek szkoły został właśnie wyremontowany zyskując m. in. nowoczesną stołówkę.

Zebrani uczcili minutą ciszy walczących o wolność Polski żołnierzy Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

Program artystyczny uświetniły dziewczęta śpiewające piosenki w języku polskim i angielskim. Mieliśmy okazję oglądać też poetyckie pożegnanie z latem, pływaniem i kąpielami słonecznymi. Zrzędliwy budzik symbolicznie zadźwięczał budząc wszystkich do nowej, szkolnej rzeczywistości. Szczęśliwie poinformowano nas jeszcze, że nie ma złych ocen, są tylko niewyrozumiali rodzice. Na zakończenie dowiedzieliśmy się też, że każdy dzień nauki zbliża nas do kolejnych wakacji. Umocnieni tą nadzieją będziemy więc wytrwale uczestniczyć w lekcjach! 

 

Pełni zapału uczniowie

(op. p. Aleksandra Stężała)

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej