2022-05-05

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO „POLSKA W EUROPIE”  2021/2022

 

2022-05-05

Konkurs adresowany był dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej województwa śląskiego, którzy są zainteresowani sprawami Unii Europejskiej. Celem konkursu było szerzenie wiedzy o instytucjach i krajach UE.

2022-05-10

28 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs ekologiczny dla uczniów klas 1-3 "Eko- quiz". Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą wiedzą na temat ekologii.

2022-05-10

PODSUMOWANIE PROJEKTU „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Projekt GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY! był realizowany w okresie od sierpnia 2021 roku do grudnia 2021 roku. Ze względu na pandemię podsumowania realizacji projektu przesunięto na marzec 2022 roku.

Lapbooki i Leporella naszych uczniów to dowód,że jednak czytają!
2022-05-11
2022-05-11

Drodzy Uczniowie ..... Jesteście Najlepsi!!!

K. Smołka

2022-05-11

Szkołą brała udział akcji Światowy Dzień Wody z PAH. Dostaliśmy podziękowanie za czynne włączenie się w działania wdrożone na terenie szkoły z tym związane. Koordynatorem akcji była Pani wicedyrektor Wiesława Korecka-Widenka.

2022-05-12

To temat przewodni dzisiejszego dnia.
Zapraszamy na fotorelację.
K. Smołka

2022-05-15

Informujemy, że na podstawie podpisanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego zarządzenia dotyczącego wprowadzenia na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego BRAVO obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU DO SZKOŁY OSOBOM POSTRONNYM.

Dyrekcja

2022-05-16

                               9-13.05.2022

TYDZIEŃ TEMATYCZNY W SP9 / ТЕМАТИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ В ШК 9

2022-05-16

Ponownie zwracamy się do Rodziców i Pracowników Szkoły z serdeczną prośbą o wsparcie rzeczowe na cele związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Aktualnie najpilniejszą potrzebą jest jedzenie i podstawowe produkty chemiczne.

2022-05-16

Za podjęty wysiłek, trud i zaangażowanie dziękujemy wszystkim osobom - za pomoc w zabezpieczeniu najpilniejszych potrzeb uchodźców. A oto efekty waszego działania !

2022-05-17

W grudniu 2020 roku nasza szkoła jako jedyna w Polsce została wybrana przez organizatorów pilotażowego projektu GROWING TOGETHER (Toledo Public Schools; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) do współpracy międzynarodowej, której celem było wykorzystanie metody Engineering Design Process (EDP) w procesie uczenia się młodzieży oraz szerokie spojrzenie na problem ograniczonego dostępu młodzieży miejskiej do pełnowartościowego pożywienia (“Access to nutritious food is a global problem with lifelong impacts”).

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY w TYGODNIU 23 maja - 27 maja 2022r.
2022-05-20

PRZYPOMNIENIE WAŻNYCH INFORMACJI.

23 maja br. (poniedziałek) zajęcia według planu lekcji.
24, 25, 26 maja br. (wtorek, środa, czwartek) to dodatkowe dni wolne dla klas I – VII oraz klas ukraińskich 1.3, 4.6, 7.8 ze względu na EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.
27 maja br. (piątek) lekcje odbywają się według planu, tzn. przychodzimy do szkoły.

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI O EGZAMINIE.

2022-05-30

Zobaczcie, co wspólnie osiągnęliśmy?

W maju ubiegłego roku uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami świetlicy szkolnej stworzyli krótki film, który był formą zgłoszenia do programu MegaMisja objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej