pdf
plik pdf - 114 KB
pdf
plik pdf - 118 KB
pdf
plik pdf - 132.4 KB

WOJEWÓDZKI KONKURS SUDOKU DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

XII edycja

pod honorowym patronatem

RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA RYBNIKA


                               Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań matematycznych poprzez rozwiązywanie nietypowych zadań, wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem, promowanie życia bez uzależnień. Zainteresowanie przedmiotem oraz popularyzowanie matematyki. Przez uczestnictwo w nim uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz wykazać się pomysłowością rozwiązując zadania. Uczniowie rozwijają pamięć, wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne i logiczne rozumowanie.


1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9  im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
3. Zgłoszenie będące zarazem zgodą na publikację danych należy przesłać na adres konkursu wraz z rozwiązaniami zadań na styczeń 2022.
4. Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać zdyskwalifikowany z konkursu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
7. W roku szkolnym 2020/2021 konkurs trwa od stycznia 2022r. do maja 2022r. 
   
Finał konkursu planowany jest na czerwiec 2022r.

8. Zadania są o trzech stopniach trudności.
 
           I stopień - łatwy - 10 pkt;
          II stopień - średni - 20 pkt;
         III stopień - trudny - 30 pkt

9. Uczestnik traci 2 pkt za każdy popełniony błąd.
10. Jeśli uczestnik nie rozwiąże całego zadania, dostanie 1 punkt za każde 4 poprawnie wpisane liczby do diagramu.
11. Zasady konkursu:

KONKURS JEST WIELOETAPOWY.

Każdy nowy miesiąc, to kolejny etap konkursu. Do następnego etapu konkursu przechodzi uczeń, który nie stracił więcej niż 20% punktów możliwych do uzyskania.
  
Zainteresowany rozwiązuje zadania znajdujące się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku

http://www.sp9.miastorybnik.pl/dla-uczniow/sudoku.html

- Na stronie konkursu będą ukazywały się zestawy zadań do rozwiązania od 1 do 5 dnia danego miesiąca.
- Odpowiedzi (każda podpisana imieniem, nazwiskiem, klasą, szkołą - czytelnie) do zadań z danego zestawu należy przesłać mailem na adres konkursu: sudoku.g1.rybnik@gmail.com  - do 25 dnia każdego miesiąca, w maju wyjątkowo do 20.05.

                                                                  Instrukcja dla ucznia:

Jak wypełniać diagramy w pliku pdf.?

1. Pobierz dokument na pulpit swojego komputera.
2. Otwórz dokument PDF, na bocznym panelu wybierz ikonkę „wypełnij i podpisz” (najczęściej druga od końca), u góry pokaże się pasek „wypełnij i podpisz”, kursor zmieni się ze strzałki na symbol IAb.
3. Zmień kolor na czerwony i wpisuj swoje liczby kolorem czerwonym.
4. Na koniec pracy wciśnij polecenie „zamknij” (po prawej stronie paska).
5. Możesz - wykonując powyższe czynności – otwierać ten dokument wielokrotnie w celu uzupełnienia bądź poprawy diagramu.
6. Gdy uznasz, że dokument jest gotowy do wysłania zapisz go (plik, zapisz jako) nadając mu nazwę: „imię nazwisko skrót szkoły” np. jankowalskiSp9Rybnik


- Zdjęcia z telefonu nie będą sprawdzane.
- Odpowiedzi przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Organizator sprawdza prace zgodnie z ustaloną punktacją.
- Organizator na stronie internetowej szkoły podaje wyniki konkursu do 30 każdego miesiąca.

Zakończenie konkursu nastąpi 26 maja 2022r.

Do finału konkursu przechodzą uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów lub wszyscy uczestnicy, którzy zdobędą maksymalną liczbę punktów.
Liczba finalistów może zostać zmieniona.
Lista finalistów ukaże się na stronie konkursu do 26 maja 2022r.
Finaliści mają obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo w finale do 31 maja 2022r.

Potwierdzenie uczestnictwa w finale należy przesłać drogą mailową na adres konkursu: sudoku.g1.rybnik@gmail.com

    FINAŁ:

1. Finał konkursu odbędzie się 3 czerwca 2022r. o godzinie 9:00 na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku lub gdyby w dalszym ciągu obowiązywało nauczanie zdalne lub hybrydowe finał odbędzie się online - o szczegółach uczestnicy finału zostaną poinformowani indywidualnie.
2. Udział w finale online będzie wymagał posiadania kamerki i mikrofonu.
3. Czas trwania: 60 minut.
4. Każdy uczeń będzie rozwiązywał trzy adania SUDOKU o trzech stopniach trudności.
5. Za każde poprawnie rozwiązane SUDOKU uczeń otrzymuje punkty wg skali z pierwszego etapu.
6. Zwycięża uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczniów, uczniom tym przyznawany będzie dodatkowy punkt za każde zadanie, w którym udzielili prawidłowej odpowiedzi na wszystkie trzy warianty.
6. Jeżeli główny konkurs nie wyłoni zwycięzców, przewidziana jest dogrywka: diagram do rozwiązania w czasie 15 minut.
7. Oficjalne zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników nastapi do trzech dni.
8. Wyniki uczestników finału będą publikowane na stronie konkursu.

NAGRODY:
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują najwyższą ocenę cząstkową z matematyki, Laureaci dyplom "Mistrz SUDOKU" oraz nagrodę rzeczową, pozostali uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 

Zasady rozwiązywania łamigłówki SUDOKU:

Uzupełnij puste pola cyframi od 1 do 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym wydzielonym kwadracie cyfry nie powtarzały się.

POWODZENIA!

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej