2019-04-30

02.05.2019 r. zaplanowany był w szkole jako dodatkowy dzień wolny; w tym dniu świetlica szkolna pełni dyżur i zapewnia uczniom opiekę. 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej