Za nami finał II Edycji konkursu „Deutsch is easy, English macht spass!”

2016-06-10

Celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych angielskiego i niemieckiego, rozwijanie umiejętności językowych uczniów, pogłębianie zainteresowania kulturą krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Konkurs przebiegał II etapowo. Eliminacje wstępne obejmują pisemny test wyboru z języków angielskiego i niemieckiego z zakresu tematycznego obejmującego podstawę programową dla tych języków w gimnazjum. Etap II przewiduje zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość środków językowych (częściowe tłumaczenie zdań, parafraza, uzupełnianie zdań/tekstów właściwymi elementami gramatycznymi i leksykalnymi) języka angielskiego i niemieckiego, a także elementy kulturoznawcze. Test uwzględnia zadania, w których treści angielsko-niemieckie przeplatają się ze sobą.

W tym roku w finale wzięło udział 18 uczniów z 6 szkół powiatu rybnickiego.

Laureaci konkursu:

I miejsce Martyna Golasz   Gimnazjum  Sióstr Urszulanek

II miejsce Adrian Sitko      Gimnazjum nr 2

III miejsce Monika Góra     Gimnazjum w Jankowicach

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej