Strona główna

Podanie potwierdające chęć uczęszczania do szkoły prosimy wrzucać w kopercie do skrzynki pocztowej na głównych drzwiach szkoły.

FACEBOOK - Szkoła Podstawowa nr 9 w Rybniku

AKTUALNOŚCI


 

 

WZNOWIENIE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS 1 -3 OD 2 CZERWCA 2020r.
2020-06-01

Od wtorku 2 czerwca br. uruchamiamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1- 3.

Jednocześnie informuję, że:

1. To rodzice dzieci decydują o tym, czy dzieci będą uczęszczały na zajęcia do szkoły.
2. Rodzice zobowiązani są poinformować szkołę (telefon do sekretariatu, wiadomość przez e-dziennik do wychowawcy klasy) o obecności dziecka na zajęciach, podać godziny, w których dziecko będzie przebywać w szkole oraz dostarczyć podpisane OŚWIADCZENIE (znajduje się w Załączniku).
3. Zajęcia nie będą prowadzone przez wychowawczynie klas 1-3, ale przez nauczycieli świetlicy, którzy są zobowiązani wypełniać wytyczne GIS, MZ i MEN. Dzieci będą miały wyznaczone swoje miejsca pracy i zabawy. Będą musiały zachowywać między sobą odpowiedni dystans.
4. W dalszym ciągu prowadzone będzie zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach,
5. Kontynuowana będzie możliwość korzystania z zasiłku na opiekę nad dzieckiem do lat 8.
                                                                                                                          Dyrektor

 Oświadczenie rodzica kl-1-3 sp9.pdf

BAW SIĘ RAZEM Z NAMI ---- PRZYBIJ WIRTUALNĄ PIĄTKĘ
2020-06-01
2020-05-29

KONSULTACJE DLA KL. 8

Uczniowie kl. 8, którzy zadeklarowali chęć udziału w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych otrzymają przez e-dziennik informację, w którym dniu tygodnia, o której godzinie i w jakiej sali mają spotkanie z nauczycielem danego przedmiotu. Uczniowie muszą przynieść podpisane przez rodziców OŚWIADCZENIE, które umieszczone jest w załączniku na naszej stronie internetowej pod informacją.

2020-05-29

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
dotyczące m. in. zajęć rewalidacyjnych i konsultacji dla kl. 8 i klas 5-7

Rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły proszę o zapoznanie się z procedurami.

2020-05-28

KONSULTACJE DLA KLAS 5-7

Szanowni Państwo,

Od 02 czerwca 2020 r. chcemy umożliwić uczniom indywidualne konsultacje z nauczycielami pozostałych klas V-VII. Ponieważ obowiązuje nas rygor sanitarny (wytyczne GIS, MZ i MEN), musimy przygotować harmonogram takich konsultacji - wyznaczyć datę i godzinę spotkania ucznia z nauczycielem. Nie będą to spotkania klasowe czy grupowe, choć wszyscy za takimi tęsknimy.

 

2020-05-27

DODATKOWE DNI WOLNE

W zarządzeniu o dodatkowych dniach wolnych z września 2019 r. mieliśmy zaplanowane dni wolne. Ze względu na obecną sytuację 01 czerwca 2020 r. w dalszym ciągu zostanie dniem wolnym - pozostanie Dniem Dziecka.

2020-05-27

Uwaga, uczniowie klas ósmych!

W związku z tym, że już niedługo przed Wami ważna decyzja – wybór szkoły ponadpodstawowej – proponujemy, byście wykorzystali czas kwarantanny i przejrzeli oferty rybnickich szkół zamieszczane na stronach internetowych /wystarczy kliknąć link /:

WSTRZYMANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KL. 1-3
2020-05-27

Szanowni Rodzice,

w związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, informuję że do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III. Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

dyrektor SP9

2020-05-26

 Nie nudzimy się w domu. Mamy wiele ciekawych zajęć! Zobaczcie, co robimy?

WAŻNE OD 25 MAJA 2020r. DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS 1 - 3
2020-05-25

Rodziców proszę o dokładne zapoznanie się z wytycznymi.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, klasy 1-3

2020-05-25

Wytyczne GIS, MZ, MEN– przeprowadzanie egzaminów E8

Rodziców i uczniów bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z wytycznymi.

 

2020-05-24

Szanowni Państwo,
wprowadzona została możliwość skorzystania przez ósmoklasistów z konsultacji z nauczycielami.

Wytyczne MEN, GIS, MZ dotyczące konsultacji z nauczycielami w szkole

 

2020-05-11

Informujemy, że został wyznaczony termin egzaminu ósmoklasisty, który zaplanowano na:
16.06.2020 – język polski
17.06.2020 – matematyka
18.06.2020 – język angielski

komunikat ze strony MEN

komunikat ze strony OKE

2020-05-08

INFORMACJA O ODWOŁANIU KONKURSU „ Checkpoint” dla klas 1-3

W związku z pandemią tegoroczny Konkurs „ Checkpoint”, którego szkoła jest organizatorem, nie odbędzie się.

2020-05-03

W ramach lekcji patriotycznych uczniowie klasy 1b mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną nawiązującą do symboli narodowych, niektórzy nawet ubrali się w barwy biało-czerwone!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA "RYBNICKIEGO PRYMUSA"
2020-04-30
2020-04-30

INFORMACJA O ODWOŁANIU KONKURSU „ EKO - Rybnik”

W związku z pandemią tegoroczny Konkurs „ EKO - Rybnik”, którego szkoła jest organizatorem, nie odbędzie się.

2020-04-29

INFORMACJA O ODWOŁANIU KONKURSU „ CZY ZNASZ UNIĘ EUROPEJSKĄ”

W związku z pandemią tegoroczny Wojewódzki Konkurs „ Czy znasz Unię Europejską?”, którego szkoła jest organizatorem, nie odbędzie się.

2020-04-25

1. Nauczanie zdalne przedłużone zostaje do 24 maja 2020r.

2. Proszę regularnie śledzić informacje na dzienniku, który jest głównym źródłem komunikacji między rodzicami i nauczycielami (poza formami ustalonymi indywidualnie).

2020-04-17

Szanowni Państwo,

Nauczanie zdalne przedłużone zostaje do 26 kwietnia 2020r.

2020-03-19

W związku z zagrożeniem epidemicznym i w trosce o Wasze zdrowie zamykamy place zabaw/boiska. Piękna pogoda kusi, ale gromadzenie się w miejscach publicznych niesie poważne ryzyko zakażenia się koronawirusem

2020-03-14

INFORMACJA O NABORZE DO KLASY PIERWSZEJ

Pozostałe informacje w zakładce "DLA  KANDYDATÓW"

ŚWIETLICA - WAŻNE PRZYPOMNIENIE
2020-03-14

Przypominamy, że świetlica szkolna jest wyłącznie dla dzieci, których rodzice (opiekunowie) oboje pracują. Rodzice podpisując oświadczenie na wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, są świadomi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

PAMIĘTAJ O ZMIANIE OBUWIA !
2020-02-17
PROCEDURY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020
2020-02-01
2019-10-31

Szkoła przystąpiła do konkursu pt.: MAKULATURĘ ZBIERAMY O ŚRODOWISKO DBAMY.

Za nami pierwszy miesiąc zbiórki makulatury. Akcja dalej trwa.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej