Wygrywamy w Katowicach w angielskim stylu!

2018-02-20

W piątek 16 lutego 2018r., wzięliśmy udział (MY tzn.: Zuzia Garbacz, Oskar Nizioł, Łukasz Piórecki, Mateusz Rostek, Patrycjusz Sibila, Sławomir Kubasa) w VIII Regionalnym Konkursie Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim im. Marii Goeppert Mayer „I Ty możesz zostać noblistą”.

W konkursie, który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, udział wzięły dwie drużyny reprezentujące naszą szkołę w następujących składach:
Drużyna 1:
  • Zuzia Garbacz - 3e
  • Oskar Nizioł - 3e
  • Łukasz Piórecki - 3e
Drużyna 2:
  • Mateusz Rostek – 3e
  • Patrycjusz Sibila – 3e
  • Sławomir Kubasa – 3e
Konkurs przeznaczony był dla uczniów III klas gimnazjów z terenu województwa śląskiego, zainteresowanych przedmiotami ścisłymi i znających język angielski. 
Test składał się z 40 zadań zamkniętych sformułowanych w języku angielskim. W każdym tylko jedna z proponowanych odpowiedzi była poprawna. Zadania dotyczyły zagadnień z matematyki, biologii, geografii, fizyki oraz chemii i wymagały umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, powiązania wiedzy z różnych dziedzin. Część pytań dotyczyła także życia i dorobku naukowego Marii Goeppert Mayer oraz sprawdzały wiedzę ogólną uczniów. Pytania wykraczały poza zakres programu nauczania w gimnazjum. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosił 90 minut.
Szanowni uczniowie, dalibyście radę odpowiedzieć na pytania z konkursu? Oto kilka przykładowych:
1. Which of the following is not an acid?
a) NaOH
b) HCl
c) H2SO4
d) HNO3
2. How many birthdays does the average man have?
a) 1
b) 56
c) 67
d) 84
3. Where is the Sea of Tranquility?
a) In the Atlantic Ocean
b) In the Pacific Ocean
c) Near the Bermuda Triangle
d) On the Moon
4. A blacksmith has a block of iron which he wants to inhibit the rusting of as far as possible. He decides to mould the iron block into a solid that leaves the iron exposed as little as possible to air. Which of the following solids would offer the least surface area for rust to form?
a) a ball
b) a cone
c) a cube
d) a flat sheet
5. Which one of these statements about crocodiles tongue is true?
a) A crocodile cannot stick out its tongue.
b) A crocodile has a green tongue.
c) An adult crocodile's tongue is longer than its tail.
d) Crocodiles do not have tongues.
6. Silverville has a red house, blue house, purple house and a green house. But where is the White House?
a) DC.
b) Not enough information to answer.
c) Silverville.
d) Whiteville.
7. A man builds a house rectangular in shape. All sides have southern exposure. A big bear walks by. What colour is the bear?
a) Brown.
b) Grey.
c) Not enough information to answer.
d) White.
I co? Dalibyście radę???
Zwycięzcami konkursu zostali reprezentanci naszej szkoły! Zuzia, Oskar i Łukasz zdobywając 30 punktów! Zwyciezcy będą mogli sprawdzić się w rozwiązywaniu zagadek logicznych uciekając z escape room'u. Nasza druga drużyna poradziła sobie równie wspaniale,l ustępując zwycięzcom jedynie o 4 punkty!
Dzień zaliczamy do bardzo udanych i jednocześnie zachęcamy tegorocznych uczniów klas II do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu=)
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej