STYPENDIUM SZKOLNE

2018-09-06

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że wnioski o stypendium szkolne dla uczniów, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 514,00 zł (od 01.10.2018 r. – 528,00 zł) można składać u pedagoga szkolnego do dnia 12.09.2018 r.

Formularze wniosków do odebrania u pedagoga szkolnego.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej