Regulamin VIII Konkursu Informatycznego

2015-03-12

Poniżej znajdziecie regulamin konkursu informatycznego.Etap regionalny 20 kwietnia 2015 na platformie wom.edu.pl/moodle6


VIII
KONKURS INFORMATYCZNY

dla uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych

 


ZAŁOŻENIA OGÓLNE


Celem konkursu jest:

· Rozwijanie zainteresowań informatycznych, ogólnotechnicznych i językowych.
· Przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, samodzielnego zdobywania informacji i samokształcenia oraz planowania kariery zawodowej.
· Popularyzowanie wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów.
· Stwarzanie możliwości szlachetnej rywalizacji wśród uczniów z Polski, Czech
i Słowacji.
· Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia.
· Poznawanie i rozwijanie talentów informatycznych.
· Podniesienie poziomu kształcenia informatycznego.
· Podniesienie kompetencji językowych.
· Mobilizowanie środowiska nauczycielskiego do wykorzystania technologii informatycznych na zajęciach dydaktycznych.


W konkursie mogą uczestniczyć zespoły uczniowskie maksymalnie dwuosobowe.
Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach:

· Etap regionalny
· Finał

Zespoły, które zakwalifikują się do finału będą prezentowały wykonaną przez siebie stronę internetową, której zawartość powinna być zgodna z przewodnim hasłem konkursu „Chronimy swoje dane” – który jest zgodny z tematem etapu rozgrywanego w Czechach. Autorzy prac mogą w dowolny sposób interpretować temat.

Strona internetowa powinna mieć dwie wersje językowe – narodową, oraz wersję w języku angielskim, ocena stron odbędzie się w etapie finałowym.

 


ZAKRES KONKURSU

 


1. Etap regionalny, składa się z części teoretycznej, obejmuje następujące treści:

- posługiwania się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego,
rozwiązywania problemów za pomocą programów użytkowych (edytor tekstu, edytor grafiki, arkusz kalkulacyjny),
- społecznych, etycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju informatyki,
- zagadnienia związane z systemami operacyjnymi Windows, Linux,
- oprogramowaniem użytkowym oraz tworzeniem stron www,
- sprzętem komputerowym – budowa i działanie,
- zastosowaniem komputera do komunikacji na odległość.

Etap regionalny przeprowadzony zostanie na platformie zdalnego nauczania MOODLE Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. W etapie regionalnym zostaną wyłonieni finaliści w kategorii szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.


2. Finał (praktyczny). Obejmuje on prezentację wykonanej pracy oraz odpowiedzi na pytania komisji konkursowej, dotyczące technicznych zagadnień związanych ze stroną internetową. Finał przeprowadzony zostanie osobno dla każdej kategorii uczestników.


TERMINARZ KONKURSU:

 

Etap regionalny odbędzie się na platformie zdalnego nauczania Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku w dniu 20 kwietnia 2015 według
harmonogramu umieszczonego na platformie konkursowej wom.edu.pl/moodle6.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie platformy do dnia 01 maja 2015

Finał czerwiec 2015 (po uzgodnieniu z partnerami konkursu) w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, ul. Kościuszki 5Do zadań komisji należy:
· przygotowanie zadań konkursowych,
· czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
· ustalenie listy finalistów, osób wyróżnionych, podsumowanie konkursu.


Wszystkich chętnych do uczestnictwa w konkursie serdecznie zapraszamy!


Organizatorzy konkursu:
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Politechnika Śląska
RODNiIP „WOM” w Rybniku

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W VIII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM


W celu zgłoszenia zespołu do konkursu należy zarejestrować drużynę na stronie http://www.zstrybnik.pl/moodle6/login/signup.php gdzie znajduje się odpowiedni formularz. Po utworzeniu i potwierdzeniu konta proszę „zapisać się” na kurs Konkurs Informatyczny, znajdujący się w kategorii VIII KONKURS INFORMATYCZNY. Ilość zgłoszonych zespołów nie jest ograniczona, jednak do finału zostaną zakwalifikowane maksymalnie dwa zespoły z jednej szkoły. Wszystkie pola w formularzu muszą być poprawnie wypełnione.
Aktywacja konta nastąpi po odebraniu poczty z linkiem aktywacyjnym przez osobę zakładającą konto lub ręcznie przez organizatorów konkursu. W przypadku braku możliwości zalogowania się (do 24 godzin od wypełnienia formularza) do konkursu prosimy o kontakt na adres konkurs@wom.edu.pl
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy konkurs@wom.edu.pl lub it@wom.edu.pl

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej