LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej